FIZJOTERAPIA

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

WYWIAD, BADANIE, PROGRAM FIZJOTERAPII

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM

KINEZYTERAPIA, MOBILIZACJA TKANEK MIĘKKICH, MULLIGAN

KONSULTACJA UROGINEKOLOGICZNA / UROLOGICZNA
KINESIOTHAPING
TERAPIA BLIZN
FALA UDERZENIOWA
PRESOTERAPIA
MASAŻ
MASAŻ KOBIDO
MASAŻ KOBIDO

+ KINESIOTHAPING

MASAŻ TWARZ RELAKSACYJNY
MASAŻ RELAKSACYJNY TWARZY + KINESIOTHAPING
MASAŻ PLECÓW

RELAKSACYJNY / TERAPEUTYCZNY / LECZNICZY

MASAŻ ŁYDKI
MASAŻ STÓP
MASAŻ HINDUSKI GŁOWY I KARKU Z ELEMENTAMI

MOBILIZACJI TKANEK MIĘKKICH